Mennesker i Fokus har til en hver tid flere store prosjekter på gang. Prosjektene er støttet av ulike statlige direktorater og kommuner.

Nyheter om prosjektene og datoer for neste kurs finner du enklest ved å følge siden vår på Facebook: https://www.facebook.com/MenneskerIFokus/

De viktigste prosjektene våre er: