Norsk- og jobbsøkerkurs

Norsk- og jobbsøkerkurs

På MIFs Senter for læring og integrering på Nordre Lindeberg gård arrangeres tiltaket «Læring for arbeid». Målet er at personer som ikke er i arbeid skal få tilbud om norskundervisning og arbeidstrening for å komme i arbeid eller utdanning.

Tilbud:

Kartlegging av deltakernes språkkunnskaper, utdanning og arbeidserfaring.
Språkopplæring for å styrke deltakernes norsk-kunnskaper.
Undervisning i samfunnskunnskap.
Opplæring om arbeidsmarkedet med bl.a. skriving av CV, intervjuteknikk og rollespill.
Styrking av kommunikasjonsevner.
Styrking av ferdigheter i bruk av data og Officeprogrammer.
Eventuelt bistand til godkjenning av utenlandsk utdanning eller arbeidserfaring.
Utplassering på arbeidsplass med oppfølging.

Kurset har to deler:

1) Norskkurs, arbeidslivskunnskap og karriereveiledning

2) Arbeidstrening/jobb med oppfølging på en arbeidsplass

Opptakskrav:

Har innvandrerbakgrunn og er mellom 18 – 55 år
Kan snakke og skrive norsk og har norskprøve A2 eller tilsvarende nivå
Har behov for å få enda bedre norsk-kunnskaper og arbeidsmarkeds-kompetanse for å komme i arbeid eller utdanning
Har lyst til dette, og stor vilje til egen innsats
Har tid og helse til å gjennomgå både teoretisk og praktisk opplæring
Praktisk
Kurset er gratis. “Mennesker i Fokus” dekker utgifter til kurset, både undervisning og praksisoppfølging. Vi vil forsøke å inngå samarbeid med aktuelle NAV-kontor, slik at kursdeltakerne kan få beholde dagpenger eller sosialstønad, eventuelt at de får kursstønad særlig under den praktiske opplæringen.
Kurset avholdes 3 dager i uken; mandag, tirsdag og onsdag, fra kl. 09:00-15:00
Sted: MIFs Senter for læring og integrering, Nordre Lindeberg gård, Strømsveien 350, 1081 Oslo

Er du interessert?
Det starter opp nye grupper hvert semester. Ta kontakt med oss på e-post: menneskerifokus@gmail.com, eller ring eller send SMS til 938 44 875.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til et intervju.