Forebygging av ensomhet

Seminarer for forebygging av ensomhet.

Mennesker i Fokus avholder flere seminarer på ulike steder i Oslo, Buskerud og Østfold for forebygging av ensomhet blant nordmenn og innvandrere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.