Dialogmøter om forebygging av ensomhet blant eldre og seniorer

Dialogmøter om forebygging av ensomhet blant eldre og seniorer

Seminarer for forebygging av ensomhet.

Mennesker i Fokus avholder flere seminarer på ulike steder i ulike fylker for forebygging av ensomhet blant nordmenn og innvandrere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.