Alle organisasjoner trenger gode støttespillere. Veldedighet og humanitært arbeid er ingen konkurranse og derfor mener vi at samarbeid med andre likesinnede organisasjoner gjør oss sterkere. Vi er veldig glad i våre samarbeidspartnere, og vi står på for å hjelpe hverandre når det trengs.

Vi har etablert et godt nettverk og samarbeid med ulike forebyggende tjenester i kommunene herunder barnevern, NAV, skoler, forbyggende avdelinger hos politiet, minoritetsrådgivere som er utplassert på forskjellige skoler, Salto-koordinator, Voksenopplæringssentre, asylmottak, ledere av de ulike tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner, ressurspersoner som har nettverk i ulike innvandrermiljøer og media herunder minoritetsmedia.

I tillegg har vi samarbeid med ulike direktorater som Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrering- og mangfoldsdirektoratet og UDI.

Ønsker du å starte et samarbeid med oss er det bare å ta kontakt. Vi er alltid åpen for nye muligheter!