Fra 1998 av og i flere år fremover var MiF arrangør og medarrangør av Julefeiring for eldre, økonomisk vanskeligstilte og ensomme nordmenn.

Vi har også gjennomført prosjekter som f.eks:
Boveiledning av beboere i borettslag
Forebygging av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse