Mennesker i Fokus trenger alltid flere støttespillere. Det finnes forskjellige måter du kan engasjere deg på i MIF. Du kan velge å bli aktivt medlem, frivillig eller giver. Hjertelig velkommen!

Hva får jeg igjen som medlem i MIF?

  • Du vil bidra til å fremme likestilling og forebygging av konflikter og vold i samfunnet.
  • Du er med på å bidra til bedring av levekår for vanskeligstilte i samfunnet.
  • Du vil bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet.
  • Du får et nettverk med ressurspersoner som står ved ditt lag og gir deg styrke og inspirasjon.
  • Du tar et samfunnsansvar og bidrar med det som er i din makt og mulighet.
  • Du får flerkulturell kompetanse og mange gode venner.
  • Du får tilbud om gratis kurs, seminarer, aktiviteter og ferie- og friluftsaktiviteter.

Hvordan bli medlem?

Send en epost til menneskerifokus@gmail.com og be om å få tilsendt et innmeldingsskjema. Benytt samme adresse om du ønsker å bidra med en gave.