Har du lyst til å være med på en GRATIS ferietur med overnatting på hytte og med spennende friluftsaktiviteter?

Vi arrangerer flere ferie- og friluftsaktiviteter hvert år for barn, unge og deres familier, i ulike kommuner i Oslo og Viken. Er du interessert, så ta kontakt med oss på epost menneskerifokus@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.