Stay safe – Informasjon om koronaviruset

Avstand og færre kontakter

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet.

Nasjonale og lokale smitteverntiltak (jf. informasjon fra Folkehelseinstituttet)

Regjeringen har vedtatt  nye nasjonale tiltak som gjelder fra 25. mars. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, og skal vurderes innen 12. april.

Noen av de nye anbefalingene er:

 • Der du kan, hold gjerne 2 meter avstand til andre enn dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. For virksomheter hvor 1 meter er forskriftsfestet i covid-19-forskriften, vil kravet om 1 meter avstand fortsatt gjelde. Det gjelder for eksempel butikker og frisører. Det betyr også at det fortsatt vil stå 1 meter avstand i veiledere og bransjestandarder.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette er spesielt viktig i utbruddsområder og i kommuner som forventer mange tilreisende i påsken. I helsetjenesten og skoler og barnehager gjelder egne råd.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Råd til alle i befolkningen  

 • Husk god hånd- og hostehygiene.  
 • Hold 2 meters avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.      
 • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test hvis du mistenker at du er smittet med koronaviruset

Hold avstand  

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.  Vi reduserer risikoen for å bli smittet av covid-19 ved å øke avstanden mellom mennesker.

Du og de du bor med kan være sammen som normalt. «De du bor med” inkluderer også en kjæreste. Hvis du bor alene, kan du ha en til to nære venner som du kan være fysisk nær. Disse bør være de samme over tid.     

Barn og ungdom kan, i tillegg til de som de bor sammen med og eventuell kjæreste, ha en til to nære venner som de kan være fysisk nær (disse bør være de samme over tid).  

Minst en meter avstand er hovedregelen, men med de nye virusvariantene er det anbefalt å holde to meter avstand der det er mulig: 

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   

Minst to meter avstand er særlig anbefalt når du skal være ekstra forsiktig, for eksempel hvis du er i en situasjon der du:  

 • er i kontakt med personer som har covid-19 (personer som er i isolering)   
 • er i kontakt med personer i risikogrupper, når det er mye smitte i samfunnet   
 • deltar på aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.)  

Leave a Reply

Your email address will not be published.